Žurnalas "MECHANIKA"
Apie "MECHANIKĄ"Žurnale "MECHANIKA" leidžiamame Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos Mokslų Akademijos spausdinami moksliniai straipsniai šiais mechanikos mokslo klausimais:

  • kieto deformuojamo kūno mechanika;
  • skysčių ir dujų mechanika;
  • mechaninių sistemų dinamika;
  • mechaninių sistemų projektavimas ir optimizavimas;
  • mechaninės technologijos.

Žurnalo medžiaga referuojama duomenų bazėse:

Žurnale taip pat skelbiamos monografijų recenzijos, informacija apie planuojamus ir jau įvykusius mokslinius renginius, diskusijos aktualiais techninės kalbos ir terminijos klausimais, žymesniųjų mechanikų jubiliejų kronikinė informacija ir kt.
Žurnalas eina nuo 1995 metų.

Jeigu Jūs norite spausdinti straipsnius žurnale kreipkitės į žurnalo mokslinį sekretorių dr. Vidmantą Nenortą šiuo adresu:

Inžinerinės grafikos katedra,
Kauno technologijos universitetas,
Kęstučio 27, LT-44025 Kaunas,

telefonas (+370 37) 323830, (+370 37) 300413, faksas (+370-37) 323461
Elektroninis paštas: mechanic@ktu.lt arba vidmantas.nenorta@ktu.lt

Administratorius Romualdas Dundulis.
Telefonas (+370 37) 300425, faksas (+370-37) 323461,
Elektroninis paštas Romualdas.Dundulis@ktu.lt

Atnaujinta 2008-06-25