ISSN 1392-2785 INŽINERINĖ EKONOMIKA. 2005. Nr.5 (45)
Informacija apie straipsnių autorius

Justinas ADOMAITIS

UAB ,,Business Grain Baltic“ vadybos konsultantas; el. paštas justinas@centras.lt

Bronislovas ČEREŠKA

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedros socialinių (vadybos) mokslų docentas; el. paštas Bronislovas.cereska@ef.vu.lt

Remigijus ČIEGIS

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros socialinių (vadybos) mokslų habilituotas daktaras, profesorius; tel. 837 42 23 44, el. paštas remigijus.ciegis@aula.vukhf.lt

Raimondas ČIEGIS

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentaliųjų mokslų fakulteto Matematikos modeliavimo katedros vedėjas, habilituotas daktaras, profesorius: tel. 85 274 48 28, el. paštas rc@fm.vtu.lt

Povilas DOMEIKA

Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros profesorius, socialinių (ekonomikos) mokslų habilituotas daktaras; tel. 837 75 22 49, el. paštas Povilas.Domeika@lzuu.lt

Gediminas DUBAUSKAS

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedros socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras, docentas; el. paštas gedukas@hotmail.com

Vaidas GAIDELYS

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras; tel. 837 30 05 76, el. paštas vaidasgaidelys@yahoo.com

Andrius GUZAVIČIUS

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Įmonių Ekonomikos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras; tel. 837 32 41 47, el. paštas andrius.guzavicius@ktu.lt

Edmundas JASINSKAS

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros socialinių (vadybos) mokslų magistras, lektorius; tel. 837 42 23 44, el. paštas edmundas.jasinskas@vukhf.lt

Gindra KASNAUSKIENĖ

Vilniaus universiteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros socialinių mokslų daktarė, docentė; tel. 85 236 61 43, el. paštas gindra.kasnauskiene@ef.vu.lt

Eglė KAZLAUSKIENĖ

Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Verslo administravimo katedros socialinių (ekonomikos) mokslų daktarė, lektorė; tel. 837 30 01 23, el. paštas egle.kazlauskiene@ktu.lt

Lina KAZOKIENĖ

Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto, Vadybos ir verslo administravimo fakulteto Ekonomikos mokslų katedros socialinių (vadybos ir administravimo) mokslų doktorantė; el. paštas emkatedra@midi.ppf.ktu.lt

Diana LIPINSKIENĖ

Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto Vadybos mokslų katedros socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, docentė tel. 8 45 596257, el. paštas dianalip@midi.ppf.ktu.lt

Raimonda MINKUTĖ-HENRICKSON

Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos sistemų katedros socialinių mokslų daktarė, docentė; tel. 837 30 01 20, el. paštas raimonda.minkute@ktu.com

Andrius NIKITINAS

UAB ,,Lietuvos žinios“ generalinis direktorius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos pramonės potencialo plėtros komiteto pirminiinko pavaduotojas; tel. 85 275 49 04, el. paštas a.nikitinas@lzinios.lt

Ignas RUMBUTIS

Kauno technologijos universiteto Vadybos ir verslo administravimo magistras; el. paštas ignas.rumbutis@gawab.com

Juozas RUŽEVIČIUS

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros profesorius, technologijos mokslų daktaras; tel. 85 236 61 55, el. paštas juozas.ruzevicius@ef.vu.lt

Brigita STANIKŪNIENĖ

Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto Vadybos mokslų katedros socialinių (edukologijos) mokslų magistrė; tel. 8 612 38080, el.paštas brigita@kateka.lt

Jurgita STRAVINSKIENĖ

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė, Marketingo katedros socialinių (vadybos) mokslų daktarė, docentė; tel 837 30 05 80, el. paštas jurgita.stravinskiene@ktu.lt

Vilma TAMULIENĖ

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų daktarė, lektorė; tel. 837 42 23 44, el. paštas vilma.tamuliene@gmail.com

Deimantė TERESIENĖ

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros socialinių (ekonomikso) mokslų doktorantė, lektorė; el. paštas deimadarbas@yahoo.com

Sigitas URBONAVIČIUS

Vilniaus universiteto Marketingo katedros socialinių mokslų daktaras, docentas: tel. 85 236 61 46, el. paštas sigitas.urbonavičius@ef.vu.lt

Kristina VASILIAUSKAITĖ

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedros socialinių (vadybos) mokslų doktorantė; el. paštas Kristina.vasiliauskaite@gmail.com

Ligita VASILIAUSKIENĖ

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto doktorantė; el paštas ligitavasiliauskiene@yahoo.com