ISSN 1392-2785 INŽINERINĖ EKONOMIKA. 2001. Nr. 5 (25). INFORMACIJA
Informacija apie straipsnių autorius
                             

Darius Bačkaitis

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų doktorantas; tel. 822 30 05 76, el. paštas darius.backaitis@vf.ktu.lt


Remigijus Čiegis

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras, docentas; tel. 827 42 23 44, el. paštas remigijus.ciegis@aula.vukhf.lt


Vaidas Gaidelys

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų doktorantas; tel. 822 30 05 76.


Vidmantas Jankauskas

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų habilituotas daktaras, profesorius; tel. 827 42 23 44, el. paštas vidmantas.jankauskas@regula.is.lt


Algirdas Jurkauskas

Kauno technologijos universiteto Panevėžio filialo direktorius, technologijų (transporto inžinerijos) mokslų habilituotas daktaras, profesorius; tel. 825 51 01 57, el. paštas algirdas.jurkauskas@mf.ktu.lt


Ivana Kraftova

CSC, Pardubice universiteto Ekonomikos ir teisės fakulteto prodekanė mokslui ir vystymuisi, inžinierė; tel. (040) 603 6559, el. paštas Ivana.Kraftova@upce.cz


Dalia Krikščiūnienė

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Informatikos katedros socialinių (vadybos) mokslų doktorantė; tel. 827 42 25 66, el. paštas dalia.kriksciuniene@aula.vukhf.lt


Pranas Markevičius

Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras, docentas; tel. 827 39 77 28


Silvio Michel

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto socialinių (ekonomikos) mokslų doktorantas; el. paštas ASB-Bernburg@t-online.de   (ASB-Telekom)


Valentinas Navickas

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedros, socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras, docentas; 822 30 05 76, el. paštas valna@vf.ktu.lt


Julijus Novickas

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros socialinių (vadybos) mokslų habilituotas daktaras, profesorius; tel/faksas 822 61 09 81


Laima Okunevičiūtė -Neverauskienė

Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Verslo vadybos fakulteto Verslo ekonomikos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų doktorantė; tel. 822 71 50 24, el. paštas laimao@dsti.ot.lt


Arūnas Pocius

Darbo ir socialinių tyrimų instituto socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras; tel. 822 75 24 34, el. paštas ArunasP@dsti.ot.lt


Aleksandras Vytautas Rutkauskas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Verslo ekonomikos katedros vedėjas, socialinių (ekonomikos) mokslų habilituotas daktaras, profesorius; tel. 822 76 79 19, el. paštas ar@vv.vtu.lt


Vytautas Snieška

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedros vedėjas, socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras, docentas; 822 30 05 75, el. paštas vytautas.snieska@vf.ktu.lt


Irena Sobanska

Lodzes universiteto Vadybos fakulteto Apskaitos katedros vedėja, socialinių mokslų habilituota daktarė, profesorė; Lenkijoje tel. (048-42) 635 50 72, el. paštas sobanska@krysia.uni.lodz.pl


Stanislava Stungurienė

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų daktarė, docentė; tel. 827 30 05 67


Dalia Susnienė

Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto magistrantė; el. paštas kalbcppf@midi.ppf.ktu.lt


Vytautas Šileikis

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius, technikos mokslų daktaras; tel. 827 20 12 94, el. paštas visil@charber.lt


Rima Tamošiūnienė

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto prodekanė, Verslo ekonomikos katedros vyresn. asistentė, socialinių (ekonomikos) mokslų daktarė; tel. 822 76 65 08, el. paštas rimtam@vv.vtu.lt


Tomasz Wnuk

Lodzes universiteto Vadybos fakulteto Apskaitos katedros socialinių mokslų daktaras; Lenkijoje tel. (048-42) 635 52 24, faksas (048 – 42) 635 53 10